Zakladanie firiem

Ak ste sa rozhodli pre založenie celkom novej spoločnosti, najskôr by ste chceli, aby celý proces prebehol čo možno najrýchlejšie a bez problémov. Založenie spoločnosti pritom zahŕňa celý rad pomerne zložitých administratívnych úkonov, a pokiaľ sa v celom procese nechcete stratiť a zároveň ho chcete udržať finančne efektívny, potrebujete širokú a podrobnú znalosť legislatívy.

V spoločnosti TOP – Economy SK, s.r.o. máme za sebou desiatky zákaziek v oblasti zakladania firiem i zmien spoločností a dokážeme Vás tak nimi previesť hladko a bez problémov.

Ponúkame pomoc so zhotovením nasledujúcich typov občianskoprávnych zmlúv:

V rámci zakladania spoločností ponúkame:

 • poradenstvo v celom priebehu zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným
 • spracovanie kompletnej dokumentácie na založenie spoločnosti
 • podanie návrhu na vydanie živnostenského listu
 • podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra (poplatok za zápis v cene)
 • registrácia spoločnosti na Daňovom úrade na platenie dane z príjmu.

Založenie spoločnosti trvá približne 2 týždne.

S akými právnickými formami vieme pomôcť?

 • zakladanie V.O.S – Verejná obchodná spoločnosť možno nie je prvou možnosťou, ktorá Vám pri premýšľaní o najvhodnejšej právnickej formy na podnikanie príde na myseľ, ale táto forma podnikania má svoje výhody. K tým patrí mimo iné to, že pri zakladaní v.o.s. nie je nutné vytvárať základný majetok. Verejné obchodné spoločnosti vznikajú združením aspoň dvoch (právnických alebo fyzických) osôb a ich majitelia ručia za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom. Založenie v.o.s. je oproti ostatným formám spoločností relatívne ľahké, o to viac so skúsenými expertmi, ktorí Vás ľahko prevedú každým krokom a poradia Vám so všetkým, čo Vás bude zaujímať.
 • zakladanie K.S. – Komanditná spoločnosť je zmiešaným typom spoločnosti, ktorý v sebe kombinuje prvky kapitálovej i osobnej spoločnosti. To na jednej strane založenie komanditnej spoločnosti o niečo komplikuje, pretože vyžaduje združenie spoločníkov s rôznym statusom – komandistov (kapitálová účasť) a komplementárov (osobná účasť). Ale na druhej strane spoločníkom poskytuje potrebnú flexibilitu, a naviac vyžaduje len relatívne nízke vklady.
 • zakladanie S.R.O. – Činnosť vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným je po živnostiach ako takých najčastejším spôsobom podnikania. Na založenie s.r.o. stačí jediná fyzická alebo právnická osoba a vyžaduje základný majetok v minimálnej výške 5 000,- EUR, čo je relatívne malá čiastka v porovnaní napr. so základným majetkom akciových spoločností. Zakladanie s.r.o. u nás zahŕňa podrobné konzultácie Vašich zámerov, prípravu potrebných dokumentov, zápis do obchodného registra i registráciu na Daňovom úrade.
 • zakladanie živností – Založiť si živnosť je pri štarte vlastného podnikania medzi slovenskými podnikateľmi v súčasnosti tým najprirodzenejším krokom. Rozhodnúť sa pre ňu ale zároveň znamená tiež absolvovať početné návštevy úradov, vyplniť dlhý rad formulárov a naštudovať množstvo právnych predpisov. Tomu môžete uniknúť, pokiaľ sa rozhodnete pre spoluprácu s nami – živnosť budete vďaka tomu mať založenú rýchlo a bez stresu.
 • zakladanie nadácií – V našej spoločnosti nekončíme len pri podnikaní. Pokiaľ plánujete založiť nadáciu, prevedieme Vás celým procesom so všetkým, čo k tomu náleží – od zhotovenia nadačnej listiny, cez zápis do registra nadácií, až po uhradenie administratívnych poplatkov.
 • zakladanie občianskych združení – Občianske združenia na Slovensku tvoria minimálne 3 občania, z toho jeden starší ako 18 rokov, ale členovia môžu byť taktiež právnické osoby. Založenie občianskeho združenia zahŕňa niekoľko jednoduchých krokov, ktoré radi vybavíme za Vás. Patrí sem napísanie stanov, žiadosť o registráciu na Ministerstve vnútra alebo vydanie IČO.

Zmeny spoločností

V našej spoločnosti dobre vieme, že podnikatelia, ktorí svojej práci dávajú všetko, nemajú čas riešiť drobné administratívne záležitosti. Preto im ponúkame pomocnú ruku i s drobnejšími zmenami spoločností, ako je zmena názvu, sídla, konateľa alebo napríklad predmetu podnikania. V rámci svojich služieb pre Vás pripravíme všetku potrebnú dokumentáciu, skonzultujeme s Vami Vaše požiadavky a výsledok Vám pomôžeme zapísať do obchodného registra i na Daňový úrad.

V rámci rušenia spoločností ponúkame:

 • Odpredaje firiem platcov DPH – Pokiaľ sa chystáte s podnikaním skončiť, odpredaj spoločnosti môže byť Vašou najlepšou možnosťou. Miesto toho, aby ste boli nútení platiť poplatky za likvidáciu spoločnosti a zároveň podstupovali rozsiahle papierovanie, zariadite odpredaj rýchlo, a ešte na ňom získate. V našej spoločnosti zvládame kompletné sprostredkovanie predaja firiem, ktoré sú platcami DPH, vrátane administratívnych náležitostí s tým spojených.
 • Odpredaje firiem neplatcov DPH – Predaj spoločnosti je v prípad neplatcov DPH o niečo ťažší, ako keď spoločnosť DPH platí. I tu dokážeme poradiť, ako prípadný odpredaj uskutočniť, popr. nájsť iný, optimálny spôsob skončenia činnosti.
 • Likvidácia firiem – Likvidácia spoločnosti je jeden z najčastejšie dopytovaných spôsobov zrušenia spoločnosti v našej firme. Obecne povedané, ide o vysoko náročný proces, v priebehu ktorého sa málokto obíde bez pomoci skúsených expertov, ale na druhej strane, ak máte po ruke niekoho skúseného, dá sa kompletná likvidácia zvládnuť i za 24 hodín. Likvidácia spoločností u nás zahŕňa mimo iného zaplatenie potrebných poplatkov (súdne poplatky a poplatky mestu, daňovému úradu, colnému úradu), spracovanie dokumentácie, komunikáciu s dotknutými úradmi, podanie návrhu na vymazanie z obchodného registra a ďalšie.
 • Konkurzy spoločností – Zatiaľ, čo likvidácia firmy i jej odpredaj patrí medzi možnosti otvorené firmám nezaťaženým vysokými záväzkami, konkurz spoločností sa naopak vzťahuje na tie, ktoré sú v úpadku. To môže pre majiteľa spoločnosti predstavovať pomerne vážnu situáciu – my sme tu ale nato, aby sme Vám poskytli všetko potrebné poradenstvo po celú dobu konkurzu a uistili sa, že zo vzniknutej situácie vyťažíte maximum možného.

Ďalšie možnosti zrušenia spoločnosti:

 • zrušenie spoločností bez likvidácie
 • zmena právnej formy spoločnosti
 • zlúčenie s inou spoločnosťou
 • rozdelenie spoločnosti

Predaj spoločnosti

Keď sa raz rozhodnete predať spoločnosť, na ktorej ste dlhé roky pracovali, najskôr chcete, aby stál výsledok zato. V spoločnosti TOP – Economy SK, s.r.o. Vám pomôžeme uistiť sa, že z predaja spoločnosti získate maximum a zároveň budete mať v poriadku všetky súvisiace právne náležitosti.

V rámci predaja spoločností ponúkame komplexnú pomoc v nasledujúcich oblastiach:

 • predaj firmy s registráciou DPH
 • predaj firmy bez registrácie DPH
 • predaj ready made s.r.o.
 • predaj ready made a.s.

Právnické služby

Nech už podnikáte, alebo nie, naše právnické služby sú tu pre každého. Tím našich odborníkov z oblasti práva sa postará o to, aby ste podpisovali dobre nastavené, nepriestrelné zmluvy, nech už v oblasti občianskeho, alebo obchodného práva. V oblasti práva máme dlhodobé skúsenosti a dobre vieme, že tu záleží na každom detaile, aby boli Vaše záujmy ochránené, nech už sa stane čokoľvek. Každú zo svojich zmlúv zhotovujeme so znalosťou praxe i aktuálnych právnych predpisov a znenie zmlúv samozrejme detailne konzultujeme taktiež so samotnými klientmi.

 

  Ponúkame pomoc so zhotovením nasledujúcich typov občianskoprávnych zmlúv:

  • zmluvy o krátkodobom nájme bytu
  • zmluvy o nájme nebytových priestorov
  • príkazné zmluvy
  • zmluvy o obstaraní vecí
  • zmluvy o obstaraní predaja vecí
  • cestovné zmluvy
  • zmluvy o úschove
  • zmluvy o ubytovaní
  • zmluvy o preprave
  • zmluvy sprostredkovateľské
  • zmluvy o združení
  • sprostredkovateľské zmluvy

  • spotrebiteľské zmluvy
  • kúpne zmluvy
  • darovacie zmluvy
  • zmluvy o dielo
  • zmluvy o zhotovenie vecí na zákazku
  • zmluvy o oprave a úprave vecí
  • zmluvy o pôžičke
  • zmluvy o vypožičaní
  • nájomné zmluvy

  Ponúkame pomoc so zhotovením nasledujúcich typov občianskoprávnych zmlúv:

  • kúpne zmluvy
  • zmluvy o predaji podniku
  • zmluvy o kúpe prenajatej veci
  • zmluvy o uložení veci
  • zmluvy o skladovaní
  • zmluvy o dielo
  • mandátne zmluvy
  • komisionárske zmluvy

  • zmluvy o kontrolnej činnosti
  • zasielateľské zmluvy
  • zmluvy o preprave veci
  • zmluvy o nájme dopravného prostriedku
  • zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku
  • zmluvy o sprostredkovaní
  • zmluvy o obchodnom zastúpení
  • zmluvy o tichom spoločenstve

  Ďalšie právnické služby:

  • predžalobné výzvy
  • platobné rozkazy