Naše kompletné služby

Právne služby

– Právnické služby

Nech už podnikáte, alebo nie, naše právnické služby sú tu pre každého. Tím našich odborníkov z oblasti práva sa postará o to, aby ste podpisovali dobre nastavené, nepriestrelné zmluvy, nech už v oblasti občianskeho, alebo obchodného práva. V oblasti práva máme dlhodobé skúsenosti a dobre vieme, že tu záleží na každom detaile, aby boli Vaše záujmy ochránené, nech už sa stane čokoľvek. Každú zo svojich zmlúv zhotovujeme so znalosťou praxe i aktuálnych právnych predpisov a znenie zmlúv samozrejme detailne konzultujeme taktiež so samotnými klientmi.

V rámci predaja spoločností ponúkame komplexnú pomoc v nasledujúcich oblastiach:

W

spotrebiteľské zmluvy

 

W

kúpne zmluvy

 

W

darovacie zmluvy

 

W

zmluvy o dielo

 

W

zmluvy o zhotovenie vecí na zákazku

 

W

zmluvy o oprave a úprave vecí

 

W

zmluvy o pôžičke

 

W

zmluvy o vypožičaní

 

W

nájomné zmluvy

 

W

zmluvy o krátkodobom nájme bytu

 

W

príkazné zmluvy

 

W

zmluvy o obstaraní vecí

 

W

zmluvy o obstaraní predaja vecí

 

W

cestovné zmluvy

 

W

zmluvy o úschove

 

W

zmluvy o ubytovaní

 

W

zmluvy o preprave

 

W

zmluvy sprostredkovateľské

 

W

zmluvy o združení

 

W

sprostredkovateľské zmluvy

 

Klientom pomáhame taktiež so zmluvami v zmysle obchodného zákonníka:

W

kúpne zmluvy

 

W

zmluvy o predaji podniku

 

W

zmluvy o kúpe prenajatej veci

 

W

zmluvy o uložení veci

 

W

zmluvy o skladovaní

 

W

zmluvy o dielo

 

W

mandátne zmluvy

 

W

komisionárske zmluvy

 

W

zmluvy o kontrolnej činnosti

 

W

zasielateľské zmluvy

 

W

zmluvy o preprave veci

 

W

zmluvy o nájme dopravného prostriedku

 

W

zmluvy o prevádzke dopravného prostriedku

 

W

zmluvy o sprostredkovaní

 

W

zmluvy o obchodnom zastúpení

 

W

zmluvy o tichom spoločenstve

 

W

Ďalšie právnické služby:

predžalobné výzvy
platobné rozkazy