Naše kompletné služby

Zakladanie firiem

– Zakladanie firiem

Ak ste sa rozhodli pre založenie celkom novej spoločnosti, najskôr by ste chceli, aby celý proces prebehol čo možno najrýchlejšie a bez problémov. Založenie spoločnosti pritom zahŕňa celý rad pomerne zložitých administratívnych úkonov, a pokiaľ sa v celom procese nechcete stratiť a zároveň ho chcete udržať finančne efektívny, potrebujete širokú a podrobnú znalosť legislatívy. V spoločnosti TOP – Economy SK, s.r.o. máme za sebou desiatky zákaziek v oblasti zakladania firiem i zmien spoločností a dokážeme Vás tak nimi previesť hladko a bez problémov.

V rámci zakladania spoločností ponúkame:

W

poradenstvo v celom priebehu zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným

 

W

spracovanie kompletnej dokumentácie na založenie spoločnosti

 

W

podanie návrhu na vydanie živnostenského listu

 

W

podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra (poplatok za zápis v cene)

 

W

registrácia spoločnosti na Daňovom úrade na platenie dane z príjmu

 

Založenie spoločnosti trvá približne 2 týždne.

zakladanie v.o.s

Verejná obchodná spoločnosť možno nie je prvou možnosťou, ktorá Vám pri premýšľaní o najvhodnejšej právnickej formy na podnikanie príde na myseľ, ale táto forma podnikania má svoje výhody. K tým patrí mimo iné to, že pri zakladaní v.o.s. nie je nutné vytvárať základný majetok. Verejné obchodné spoločnosti vznikajú združením aspoň dvoch (právnických alebo fyzických) osôb a ich majitelia ručia za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom. Založenie v.o.s. je oproti ostatným formám spoločností relatívne ľahké, o to viac so skúsenými expertmi, ktorí Vás ľahko prevedú každým krokom a poradia Vám so všetkým, čo Vás bude zaujímať.

zakladanie k.s.

Komanditná spoločnosť je zmiešaným typom spoločnosti, ktorý v sebe kombinuje prvky kapitálovej i osobnej spoločnosti. To na jednej strane založenie komanditnej spoločnosti o niečo komplikuje, pretože vyžaduje združenie spoločníkov s rôznym statusom – komandistov (kapitálová účasť) a komplementárov (osobná účasť). Ale na druhej strane spoločníkom poskytuje potrebnú flexibilitu, a naviac vyžaduje len relatívne nízke vklady.

Zakladanie s.r.o.

Činnosť vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným je po živnostiach ako takých najčastejším spôsobom podnikania. Na založenie s.r.o. stačí jediná fyzická alebo právnická osoba a vyžaduje základný majetok v minimálnej výške 5 000,- EUR, čo je relatívne malá čiastka v porovnaní napr. so základným majetkom akciových spoločností. Zakladanie s.r.o. u nás zahŕňa podrobné konzultácie Vašich zámerov, prípravu potrebných dokumentov, zápis do obchodného registra i registráciu na Daňovom úrade.

zakladanie živností

Založiť si živnosť je pri štarte vlastného podnikania medzi slovenskými podnikateľmi v súčasnosti tým najprirodzenejším krokom. Rozhodnúť sa pre ňu ale zároveň znamená tiež absolvovať početné návštevy úradov, vyplniť dlhý rad formulárov a naštudovať množstvo právnych predpisov. Tomu môžete uniknúť, pokiaľ sa rozhodnete pre spoluprácu s nami – živnosť budete vďaka tomu mať založenú rýchlo a bez stresu.

zakladanie občianskych združení

Občianske združenia na Slovensku tvoria minimálne 3 občania, z toho jeden starší ako 18 rokov, ale členovia môžu byť taktiež právnické osoby. Založenie občianskeho združenia zahŕňa niekoľko jednoduchých krokov, ktoré radi vybavíme za Vás. Patrí sem napísanie stanov, žiadosť o registráciu na Ministerstve vnútra alebo vydanie IČO.

zakladanie nadácií

V našej spoločnosti nekončíme len pri podnikaní. Pokiaľ plánujete založiť nadáciu, prevedieme Vás celým procesom so všetkým, čo k tomu náleží – od zhotovenia nadačnej listiny, cez zápis do registra nadácií, až po uhradenie administratívnych poplatkov.

– Zmeny spoločností

Ak ste sa rozhodli pre založenie celkom novej spoločnosti, najskôr by ste chceli, aby celý proces prebehol čo možno najrýchlejšie a bez problémov. Založenie spoločnosti pritom zahŕňa celý rad pomerne zložitých administratívnych úkonov, a pokiaľ sa v celom procese nechcete stratiť a zároveň ho chcete udržať finančne efektívny, potrebujete širokú a podrobnú znalosť legislatívy. V spoločnosti TOP – Economy SK, s.r.o. máme za sebou desiatky zákaziek v oblasti zakladania firiem i zmien spoločností a dokážeme Vás tak nimi previesť hladko a bez problémov.

Svojim klientom pomáhame najmä s nasledujúcimi zmenami spoločností:

W

zmena názvu spoločnosti

 

W

zmena obchodného mena spoločnosti

 

W

zmena sídla spoločnosti

 

W

zmena konateľa spoločnosti

 

W

zmena spoločníka v s.r.o. a prevod obchodného podielu

 

W

zmena osobných údajov konateľa, spoločníka či prokuristu

 

W

zmena spôsobu konania konateľa v s.r.o.

 

W

zvýšenie/znížení vkladu spoločníka v s.r.o.

 

W

zmena alebo rozšírenie predmetu podnikania

 

W

zvýšenie/znížení základného majetku s.r.o. a ďalšie podľa požiadaviek klienta

 

– Zrušenie spoločnosti

Nech už sú dôvody, pre ktoré chcete s podnikaním skončiť akékoľvek, umožníme Vám, aby ste za svojim podnikaním ľahko a bez stresu urobili hrubú čiaru. Vieme, ako zrušiť spoločnosti všetkých právnych foriem tak, aby bol koniec spoločnosti nenáročný a aby ste pri ňom splnili všetky svoje zákonné povinnosti.

V rámci rušenia spoločností ponúkame:

W

zmena názvu spoločnosti

 

W

zmena obchodného mena spoločnosti

 

W

zmena sídla spoločnosti

 

W

zmena konateľa spoločnosti

 

W

zmena spoločníka v s.r.o. a prevod obchodného podielu

 

W

zmena osobných údajov konateľa, spoločníka či prokuristu

 

W

zmena spôsobu konania konateľa v s.r.o.

 

W

zvýšenie/znížení vkladu spoločníka v s.r.o.

 

W

zmena alebo rozšírenie predmetu podnikania

 

W

zvýšenie/znížení základného majetku s.r.o. a ďalšie podľa požiadaviek klienta

 

V rámci rušenia spoločností ponúkame:

odpredaje firiam platcov dph

Pokiaľ sa chystáte s podnikaním skončiť, odpredaj spoločnosti môže byť Vašou najlepšou možnosťou. Miesto toho, aby ste boli nútení platiť poplatky za likvidáciu spoločnosti a zároveň podstupovali rozsiahle papierovanie, zariadite odpredaj rýchlo, a ešte na ňom získate. V našej spoločnosti zvládame kompletné sprostredkovanie predaja firiem, ktoré sú platcami DPH, vrátane administratívnych náležitostí s tým spojených.

odpredaje firiem neplatcov dph

Predaj spoločnosti je v prípad neplatcov DPH o niečo ťažší, ako keď spoločnosť DPH platí. I tu dokážeme poradiť, ako prípadný odpredaj uskutočniť, popr. nájsť iný, optimálny spôsob skončenia činnosti.

konkurzy spoločností

Zatiaľ, čo likvidácia firmy i jej odpredaj patrí medzi možnosti otvorené firmám nezaťaženým vysokými záväzkami, konkurz spoločností sa naopak vzťahuje na tie, ktoré sú v úpadku. To môže pre majiteľa spoločnosti predstavovať pomerne vážnu situáciu – my sme tu ale nato, aby sme Vám poskytli všetko potrebné poradenstvo po celú dobu konkurzu a uistili sa, že zo vzniknutej situácie vyťažíte maximum možného.

likvidácia firiem

Likvidácia spoločnosti je jeden z najčastejšie dopytovaných spôsobov zrušenia spoločnosti v našej firme. Obecne povedané, ide o vysoko náročný proces, v priebehu ktorého sa málokto obíde bez pomoci skúsených expertov, ale na druhej strane, ak máte po ruke niekoho skúseného, dá sa kompletná likvidácia zvládnuť i za 24 hodín. Likvidácia spoločností u nás zahŕňa mimo iného zaplatenie potrebných poplatkov (súdne poplatky a poplatky mestu, daňovému úradu, colnému úradu), spracovanie dokumentácie, komunikáciu s dotknutými úradmi, podanie návrhu na vymazanie z obchodného registra a ďalšie.

Ďalšie možnosti zrušenia spoločnosti:

zrušenie spoločností bez likvidácie

zmena právnej formy spoločnosti

zlúčenie s inou spoločnosťou

rozdelenie spoločnosti

– Predaj spoločnosti

Keď sa raz rozhodnete predať spoločnosť, na ktorej ste dlhé roky pracovali, najskôr chcete, aby stál výsledok zato. V spoločnosti TOP – Economy SK, s.r.o. Vám pomôžeme uistiť sa, že z predaja spoločnosti získate maximum a zároveň budete mať v poriadku všetky súvisiace právne náležitosti.

V rámci predaja spoločností ponúkame komplexnú pomoc v nasledujúcich oblastiach:

W

predaj firmy s registráciou DPH

 

W

predaj firmy bez registrácie DPH

 

W

predaj ready made s.r.o.

 

W

predaj ready made a.s.