Naše kompletné služby

Zrušenie a Predaj

– Zrušenie spoločnosti
Nech už sú dôvody, pre ktoré chcete s podnikaním skončiť akékoľvek, umožníme Vám, aby ste za svojim podnikaním ľahko a bez stresu urobili hrubú čiaru. Vieme, ako zrušiť spoločnosti všetkých právnych foriem tak, aby bol koniec spoločnosti nenáročný a aby ste pri ňom splnili všetky svoje zákonné povinnosti.

V rámci rušenia spoločností ponúkame:

W

zmena názvu spoločnosti

W

zmena obchodného mena spoločnosti

W

zmena sídla spoločnosti

W

zmena konateľa spoločnosti

W

zmena spoločníka v s.r.o. a prevod obchodného podielu

W

zmena osobných údajov konateľa, spoločníka či prokuristu

W

zmena spôsobu konania konateľa v s.r.o.

W

zvýšenie/znížení vkladu spoločníka v s.r.o.

W

zmena alebo rozšírenie predmetu podnikania

W

zvýšenie/znížení základného majetku s.r.o. a ďalšie podľa požiadaviek klienta

V rámci rušenia spoločností ponúkame:

odpredaje firiem platcov dph

Pokiaľ sa chystáte s podnikaním skončiť, odpredaj spoločnosti môže byť Vašou najlepšou možnosťou. Miesto toho, aby ste boli nútení platiť poplatky za likvidáciu spoločnosti a zároveň podstupovali rozsiahle papierovanie, zariadite odpredaj rýchlo, a ešte na ňom získate. V našej spoločnosti zvládame kompletné sprostredkovanie predaja firiem, ktoré sú platcami DPH, vrátane administratívnych náležitostí s tým spojených.

odpredaje firiem neplatcov dph

Predaj spoločnosti je v prípad neplatcov DPH o niečo ťažší, ako keď spoločnosť DPH platí. I tu dokážeme poradiť, ako prípadný odpredaj uskutočniť, popr. nájsť iný, optimálny spôsob skončenia činnosti.

konkurzy spoločností

Zatiaľ, čo likvidácia firmy i jej odpredaj patrí medzi možnosti otvorené firmám nezaťaženým vysokými záväzkami, konkurz spoločností sa naopak vzťahuje na tie, ktoré sú v úpadku. To môže pre majiteľa spoločnosti predstavovať pomerne vážnu situáciu – my sme tu ale nato, aby sme Vám poskytli všetko potrebné poradenstvo po celú dobu konkurzu a uistili sa, že zo vzniknutej situácie vyťažíte maximum možného.

likvidácia firiem

Likvidácia spoločnosti je jeden z najčastejšie dopytovaných spôsobov zrušenia spoločnosti v našej firme. Obecne povedané, ide o vysoko náročný proces, v priebehu ktorého sa málokto obíde bez pomoci skúsených expertov, ale na druhej strane, ak máte po ruke niekoho skúseného, dá sa kompletná likvidácia zvládnuť i za 24 hodín. Likvidácia spoločností u nás zahŕňa mimo iného zaplatenie potrebných poplatkov (súdne poplatky a poplatky mestu, daňovému úradu, colnému úradu), spracovanie dokumentácie, komunikáciu s dotknutými úradmi, podanie návrhu na vymazanie z obchodného registra a ďalšie.

Ďalšie možnosti zrušenia spoločnosti:

zrušenie spoločností bez likvidácie

zmena právnej formy spoločnosti

zlúčenie s inou spoločnosťou

rozdelenie spoločnosti

– Predaj spoločnosti
Keď sa raz rozhodnete predať spoločnosť, na ktorej ste dlhé roky pracovali, najskôr chcete, aby stál výsledok zato. V spoločnosti TOP – Economy SK, s.r.o. Vám pomôžeme uistiť sa, že z predaja spoločnosti získate maximum a zároveň budete mať v poriadku všetky súvisiace právne náležitosti.

V rámci predaja spoločností ponúkame komplexnú pomoc v nasledujúcich oblastiach:

W

predaj firmy s registráciou DPH

W

predaj firmy bez registrácie DPH

W

predaj ready made s.r.o.

W

predaj ready made a.s.